Rette-Kurs er en privat aktør i uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i Guldborgsund Kommune, som tilbyder individuelle aktiverings- og vejledningsforløb for socialt udsatte unge, der ikke kan profitere af eksisterende aktiveringstilbud.

Design

Efterværn på hele Sjælland

Tilbuddet forsøger at hjælpe den unge i gang med en tilværelse, hvor såvel arbejde/skole som fritid på meningsfuld måde tilpasses den unge.

Læs mere her >>

Sliders

Hvem er vores målgruppe?

De særligt udsatte unge kan komme fra plejefamilier, opholdersteder, kostskoler, døgninstitutioner, ungdomspensioner eller hjemmefra.

Læs mere her >>

Options

Kontakt os for yderligere information

Er du sagsbehandler og mangler efterværn på Lolland, Falster eller Sjælland, så kontakt os, vi laver individuelle løsninger med fokus på trivsel og økonomi.

Læs mere her >>