Hvad sker der efter henvendelse til Rette-Kurs?

  1. 1Der vil blive indkaldt til et gensidigt informationsmøde. (Rette-Kurs og sagsbehandler )
  2. Den unge vil blive indkaldt til et ressource-møde med pårørende, sagsbehandler og Rette-Kurs  og projektet vil blive fremlagt.
  3. Rette-Kurs vil herefter iværksætte projektet.