Målgruppe

Hvem er vores tilbud rettet mod?

Vores målgruppe er børn og unge med særlige behov, voksne over 23, familie arbejde mv.

De særligt udsatte unge kan komme fra plejefamilier, opholdersteder, kostskoler, døgninstitutioner, ungdomspensioner eller hjemmefra.

De unge, som Rette-Kurs beskæftiger sig med og har stor erfaring med, er socialt udsatte unge, som ofte har brug for støtte til at kunne klare overgangen til en positiv voksentilværelse.

Rette-Kurs er med til at ruste de unge til at kunne tackle de risikofaktorer som kan være tilstede i tiden med overgangen til voksentilværelsen.

De unge skal have den fornødne støtte og hjælp til at kunne passe et arbejde, passe en skole, overholde aftaler, betale deres regninger på posthuset osv.

De særligt udsatte unge kan komme i Rette-Kurs, som ligger på Rådhusstræde 8 i Nykøbing F. Det er en lejlighed hvor bo-træning er i højsædet.

Her lærer man at lave mad, vaske tøj, gå på Internettet, lave lektier, se tv, spille spil, smøre madpakke til næste dag, snakke om dagens begivenheder, få støtte og vejledning fra socialpædagoger, som er tilknyttet lejligheden.

I alle hverdage har Rette-Kurs åben fra kl. 6-22, hvor de unge kan komme i lejligheden. I weekender tager vi på hjemmebesøg eller laver nogle forskellige aktiviteter med de unge.