Mentor og håndholdt

Rette-Kurs har to nye tilbud til aldersgruppen 14-29 år:
“Mentor” og “Hånd Holdt”. Værdigrundlaget er for begge:

  • Involvering
  • Kontinuitet &
  • Ressourcebevidsthed

Indhold

Mentor indeholder fem stærke elementer til støtte og underbygning af den unge. “Hånd Holdt” har yderligere tre med særlig fokus på at understøtte uddannelsesmæssige kompetencer og muligheder:

Mentors elementer:

mentorSupervision:
supervision af den unge/borgeren i uddannelse, praktikforløb, læreplads eller job, med henblik på at hindre frafald.

Den professionelle samtale:
samtaler med henblik på at motivere til uddannelse, praktikforløb, læreplads eller job.

Hjemmebesøg:
hjemmebesøg hos den unge/ borgeren, med henblik på at de møder på job, uddannelse. Hjælp til, at strukturere egen hverdag.

Indslusning/udslusning:
Tilbuddet kan købes i kombination med andre af vores tilbud, herunder håndholdt eller Rette-Kurs.

Opfølgning:
i tilbuddet vil der være en løbende dialog med pågældende sagsbehandler/ socialrådgiveren.

Hånd Holdts elementer:

haandholdtSupervision:
supervision af den unge/borgeren i uddannelse, praktikforløb, læreplads eller job, med henblik på at hindre frafald.

Transport:
Økonomisk hjælp til transport til og fra job/ uddannelse.

Den professionelle samtale:
samtaler med henblik på at motivere til uddannelse, praktikforløb, lære-plads eller job.

Hjemmebesøg:
hjemmebesøg hos den unge/-borgeren, med henblik på at de møder på job, uddannelse. Hjælp til, at strukturere egen hverdag.

Motivation:
søndagsbesøg eller opkald efter behov, med henblik på at bibeholde motivationen til at fuldføre job/uddannelsesforløb.

Uddannelse/arbejde:
bringe den unge/borgeren i uddannelsesforløb, praktikforløb samt arbejde.

Social træning:
støtte socialt, samt arbejdsmæssigt, rådgivning samt vejledning i alle livets facetter.

Indslusning/udslusning:
tilbuddet kan købes i kombination med vores andet tilbud om mentor.

Dokumentation:
der vil være en løbende dialog med pågældende sagsbehandler/socialrådgiver og dokumentation vil blive tilsendt hver måned.