Om Rette-Kurs

Rette-Kurs er et pædagogisk tilbud, som er en helhedsløsning til unge med vanskeligheder omkring indtræden i ungdomslivet.  
Tilbuddet forsøger at hjælpe den unge i gang med en tilværelse, hvor såvel arbejde/skole som fritid på meningsfuld måde tilpasses den unge.

Hvem står bag?

Bag tilbuddet står en gruppe erfarne socialpædagoger med mange års erfaring i at arbejde projektorienteret med unge i netop denne følsomme periode af livet.

Hvordan arbejder vi?

Rette-Kurs arbejder med en flerstrenget model, hvor en række attraktive projekter tilbydes den unge. Disse projekter er tilvejebragt og udviklet gennem mange års socialpædagogisk arbejde, og Rette-Kurs indestår således for både kvaliteterne samt udviklingen af disse projekter.

Rette-Kurs råder således over tilbud såvel indenfor søfart, transport og lagervirksomhed. Inden for hvert af disse områder kan arbejdstilbud nuanceres og tilpasses, så de passer bedst muligt til den enkelte unge.