Pædagogiske arbejdstilbud

Målgruppe:
Unge med middelsvære til svære problemer ved at indgå i et arbejdstilbud.

Projektet tager udgangspunkt i en ressourceprofil, og for så vidt som en sådan ikke er udarbejdet udarbejdes denne af Rette-Kurs.

Efter en ressourceprofil er udarbejdet startes den unge op i et arbejdsprojekt med henblik på at give den unge muligheder for at afprøve sine arbejdsevner.

I projektet sørger Rette-Kurs i samarbejde med den unge for alle praktiske ting som forsikring, fagforening, A-kasse etc.

Rette-Kurs kan være behjælpelig med bolig og praktiske forhold der gør det muligt for den unge at gennemføre arbejdstilbuddet.

I forbindelse med skibsprojekter varetager Rette-Kurs alle praktiske forhold omkring på- eller afmønstring, søfartsbog etc.

Sideløbende med projektet gives social støtte samt social træning efter behov rettet mod såvel arbejdspladsen som privatlivet.

I løbet af projektet udarbejdes en beskrivelse med beskrivelse af forløb samt evt. behov for yderligere udredning og eller behandling.