Ressourceprofil

Udarbejdelsen af ressourceprofil vil altid indgå som en del af visiteringen til et arbejdstilbud og/eller skoletilbud, og for så vidt som en sådan ikke er udarbejdet inden kontakt til Rette-Kurs, vil Rette-Kurs kunne udarbejde en sådan.

Dette er en arbejdsorienteret afklaring af den unges faglige og praktiske erfaringer, personlige færdigheder, helbred samt økonomi og netværk, altså den unges samlede baggrund for at fungere i forhold til et arbejdstilbud/skoletilbud.

Som en del af en ressourceprofil kan indgå og tilbydes psykologisk undersøgelse ved behov som et tillægstilbud.