Skoleprojetet

MÅLGRUPPE:

15-29 ÅRIGE MED EN PROBLEMATIK, SOM BL.A. KAN OMFATTE:

• at man ikke kan bo hjemme.
• at man ikke kan passe sin skole.
• at man mangler en fungerende hverdag herunder fungerende socialt netværk.
• man kan være kommet skævt ind i puberteten eller have haft en vanskelig opvækst.
• at man har haft oplevelser med stoffer.

I tilbuddet indgår pædagogisk støtte, vejledning og træning. Rette-Kurs vil deltage aktivt og tæt i hverdagen med hjælp til skolegang og lektiehjælp.

Rette-Kurs vil ligeledes bistå den unge og dennes netværk i at omgås hinanden på en hensigtsmæssig måde som begge har udbytte af.

Rette-Kurs vil ligeledes spille en aktiv og støttende rolle i den unges fritidsaktiviteter, såvel med at erhverve sig sådanne som at udvikle og bevare dem den unge allerede måtte have.

Rette-Kurs vil indgå aktivt med bo-træning herunder afvikling af alle de praktiske hverv som gør en konventionel tilværelse mulig.