Særlige tillægstilbud efter aftale

Rette-Kurs har mulighed for at tilbyde skoleundervisning/lektiehjælp som fjernunder-visning pr. computer.

Ud over dette råder Rette-Kurs over et solidt overblik over undervisningsmuligheder inden for ungsdomssektoren samt en lang række kontakter inden for denne.

Rette-Kurs har endvidere samarbejdsaftaler med autoriserede psykologer som kan tilbyde såvel behandling som afklarende undersøgelser efter behov.

Rette-Kurs har stor erfaring med at lave op-levelsesture.

Rette-Kurs kan tilbyde hjælp til kørekort i det omfang sagsbehandler og arbejdsgiver mener det vil være relevant.

Ud over ovenstående særlige tilbud vil der altid kunne udarbejdes relevante tillægstilbud til den unge.