Skoleprojektet – tilbud til unge med særlige behov fra Guldborgsund og Lolland-Falster

MÅLGRUPPE:

Tilbud til unge under 18 år med særlige behov og problemer med at bo hjemme, passe skolen, få en hverdag til at hænge sammen eller opbygge et socialt netværk. Det kan være, at man er kommet skævt ind i puberteten, har haft en vanskelig opvækst eller haft oplevelser med stoffer.

INDHOLD:

Skoleprojektet handler om at støtte den unge i at få en god hverdag med skolegang, venner og fritidsaktiviteter samt træne den unge i alt det praktiske, man skal kunne for at leve et selvstændigt liv.

ELEMENTER:

  • Pædagogisk støtte, vejledning og træning i hverdagen med hjælp til skolegang og lektier.
  • Social kompetenceudvikling hvor vi bistår den unge og dennes netværk i at omgås hinanden på en hensigtsmæssig måde som begge parter har udbytte af.
  • Støtte til fritidsaktiviteter hvor vi spiller en aktiv rolle i, at den unge deltager i sådanne, erhverver sig de nødvendige forudsætninger og udvikler dem, der allerede er til stede.
  • Bo-træning, herunder udvikling af alle de praktiske færdigheder som muliggør en almindelig tilværelse.