Pædagogisk dokumentation

Forskningsprojekt

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i, at Result-oriented Outcome-based Accountability- reformpolitik (ROB) op i gennem 2000 ́erne, er blevet den dominerende uddannelsespolitiske strategi i de moderne vestlige lande.

link-dot Læs mere om forskningsprojektet her

Forskningsrapport

Rette-Kurs er et privat oprettet pædagogisk tilbud som Kommunens Jobcenter trækker på og køber som ekstern aktør på beskæftigelsesområdet. Tilbuddet er en helhedsløsning til unge med vanskeligheder omkring indtræden i ungdomslivet.

link-dot Læs mere om forskningsrapporten he

Pilotprojekt Hånd-Holdt-Guldborgsund 2009

Monitorering og evaluering ved hjælp af kompetenceindikatorer

link-dot Læs mere om pilotprojektet her