Mentor og Håndholdt – for unge med særlige behov fra Guldborgsund og Lolland-Falster

MÅLGRUPPE:

Mentor og Håndholdt er to stærke tilbud til unge med særlige behov i aldersgruppen 14-29 år.

INDHOLD:

Mentor indeholder fem elementer til effektiv støtte og basisopbygning af den unge. Håndholdt har yderligere tre elementer med særlig fokus på at understøtte uddannelsesmæssige kompetencer og muligheder.

ELEMENTER (MENTOR):

 • Supervision i forhold til uddannelse, praktikforløb, læreplads eller job med henblik på at hindre frafald.
 • Den professionelle samtale med henblik på at motivere til uddannelse, praktikforløb, læreplads eller job.
 • Hjemmebesøg med henblik på at lære at møde på job/uddannelse samt hjælp til at strukturere egen hverdag.
 • Indslusning/udslusning som kan købes i kombination med andre af vores tilbud, herunder Håndholdt eller Rette-Kurs.
 • Opfølgning i form af en løbende dialog med sagsbehandleren/socialrådgiveren.

ELEMENTER (HÅNDHOLDT):

 • Supervision i forhold til uddannelse, praktikforløb, læreplads eller job med henblik på at hindre frafald.
 • Transport i form af økonomisk hjælp til transport til og fra job/uddannelse.
 • Den professionelle samtale med henblik på at motivere til uddannelse, praktikforløb, læreplads eller job.
 • Hjemmebesøg med henblik på at lære at møde på job/uddannelse samt hjælp til at strukturere egen hverdag.
 • Motivation i form af søndagsbesøg eller opkald efter behov med henblik på at fastholde motivationen til at fuldføre job/uddannelsesforløb.
 • Uddannelse/arbejde – som skal bringe den unge i uddannelsesforløb, praktikforløb og arbejde.
 • Social træning – dvs, støtte socialt/arbejdsmæssigt samt rådgivning/vejledning i alle livets facetter.
 • Indslusning/udslusning som kan købes i kombination med andre af vores tilbud, herunder Håndholdt eller Rette-Kurs.
 • Dokumentation i form af månedlig dokumentation og løbende dialog med sagsbehandleren/socialrådgiveren.