Særligt tilrettelagte pædagogiske tiltag

MÅLGRUPPE:

Særligt udsatte og psykisk sårbare unge i aldersgrupperne under 18, mellem 18 og 23 samt over 23, som har brug for støtte og vejledning til samt træning i at få en hverdag til at fungere.

INDHOLD:

Med pædagogiske tiltag, som er målrettet den enkelte unge, støtter vi den unge i at få en god hverdag med skolegang, venner og fritidsaktiviteter samt træner den unge i alt det praktiske, man skal kunne for at leve et selvstændigt liv.

ELEMENTER:

  • Afklaring i forbindelse med psykiatrisk udredning
  • Jeg-støttende samtaler som opbygger den unges selvtillid og tro på egne evner og ressourcer
  • Hjemmebesøg og kørsel til og fra skole i forbindelse med træning i at stå op om morgenen samt selv sørge for transport til og fra skole
  • Støtte til skolegang/uddannelse, herunder samarbejde med UU, lektiehjælp, hjælp til at finde studiejob, vejledning i – vejleder i forbindelse med uddannelsesplan eller praktik. Fastholdelse i aftale osv.
  • Bo-træning, netværk og aktiviteter hvor den unge lærer at bo i egen bolig, få et netværk og deltage i aktiviteter – fx spisning i Rette-kurs, besøg på uddannelsessteder og arbejdspladser samt gokart med og mod Politiet.
  • Opfølgning og coaching ift. at fastholde den unge i arbejde, praktik eller uddannelse.