Hvad sker der efter henvendelse til Rette-Kurs?

  1. Først holdes der et gensidigt informationsmøde mellem Rette-Kurs og sagsbehandleren.
  2. Derefter holdes et ressourcemøde med den unge, pårørende, sagsbehandleren og Rette-Kurs, hvor vi præsenterer og taler om projektet.
  3. Efter gensidig enighed sætter Rette-Kurs projektet i gang.