Pædagogisk tilgang – vi skaber resultater med kontinuitet, involvering og ressourcebevidsthed

Vi tager afsæt i den biopsykosociale model, som anerkender, at recovery er en kompleks proces, hvor både genetiske, sociale og psykologiske faktorer er i spil. Alt, hvad vi gør, er forankret i forskningsbaseret viden kombineret med individuelle tværfaglige helhedsvurderinger.

Overordnet sigter vores socialpædagogiske arbejde mod at:

  1. Koordinere og skabe og kontinuitet i de forskellige indsatser
  2. Involvere den unge og dennes familie og netværk
  3. Etablere eller genetablere tilknytning til uddannelsessystemet/arbejdsmarkedet

Vores kerneværdier er kontinuitet, involvering og ressourcebevidsthed.