Sådan arbejder vi – med et nyt, positivt syn på recovery og rehabilitering

Vi arbejder med en flerstrenget model, hvor vi tilbyder den unge individuelt tilpassede projekter – fx med arbejde inden for søfart, transport og lagervirksomhed. Projekterne er etableret og udviklet gennem mange års socialpædagogisk arbejde, og vi kan stå inde for kvaliteten af dem.

Vores tilgang er, at vi integrerer recovery og rehabilitering. De to begreber bruges ofte synonymt med hinanden, men i vores optik er der stor forskel. For mens recovery handler meget om personens egen indsats, fokuserer rehabilitering på at understøtte og fremme recovery-processen gennem pædagogik og medmenneskelig omsorg og støtte.

Med gennemprøvede pædagogiske redskaber tackler vi de udfordringer, som kan stå i vejen for, at den unge kan udvikle sit fulde potentiale. Når vi arbejder med unge med psykiske diagnoser, gør vi det ud fra den grundforståelse, at tilstanden ikke altid er kronisk, men at det kan være muligt for dem at komme sig fuldstændigt eller delvist. Og vi insisterer på, at også udsatte unge kan finde deres plads i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Vi stræber med andre ord efter at bryde med den pessimistiske tankegang, der har præget området, og i nogen grad stadig gør det.