Målgrupper

Tilbud til unge med særlige behov.

Rette-Kurs’ tilbud retter sig mod unge, som på grund af psykiatriske, sociale og personlige problemer samt en svag uddannelsesbaggrund står langt fra det almindelige arbejdsmarked. De kan komme fra plejefamilier, væresteder, bosteder, kostskoler, døgninstitutioner, ungdomspensioner eller hjemmefra. Og det er socialt udsatte unge, som typisk har brug for støtte til at kunne klare overgangen til et godt voksenliv.

Tilbuddene er individuelt tilpassede, men kan generelt inddeles i følgende målgrupper:

  • Tilbud til unge under 18 år med særlige behov
  • Tilbud til unge over 18 år med særlige behov
  • Tilbud til unge over 23 år med særlige behov

Det er udsatte unge, som skal have den nødvendige støtte og hjælp til fx at kunne passe et arbejde, passe en skole, overholde aftaler og betale deres regninger.

Alle hverdage fra kl. 06.00-22.00 kan de unge komme i Rådhusstræde 8, vores lejlighed i Nykøbing Falster. Her lærer de at lave mad, vaske tøj, gå på nettet, lave lektier, spille spil, smøre madpakke til næste dag og snakke om dagens begivenheder, samtidig med at de får støtte og vejledning fra socialpædagoger.

I weekenderne tager vi på hjemmebesøg eller laver forskellige andre aktiviteter med de unge.